MESURES COVID-19

ORGANITZACIÓ – MESURES DE PREVENCIÓ DE CONTAGI DE LA COVID-19


Serveis de casals:


Pel bon funcionament dels casals, i dins de les circumstàncies excepcionals que estem vivint, aquest any el casal de bon dia i el casal de tarda es realitzaran preferentment a l’exterior, i seguint la mateixa organització de l’escola, per grups estables. En el cas que no sigui possible estar a l’exterior i per grup estable, l’us de la mascareta serà obligatòria.
D’aquesta manera els dos pilars de control de la pandèmia, que són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, estaran més controlats.


Temps de lleure del migdia :


Al migdia, a l’escola, no només es dina, sinó que es descansa, es fa joc lliure i activitats dirigides, s’accedeix a la biblioteca, aquest any itinerant per grups estables, també es fan extraescolars i tot això en dues hores i mitja. Sens dubte aquesta estona és també un temps educatiu i com a professionals, l’equip de monitors i cuina de l’AMIPA vetlla perquè els nens i nenes de l’entorn consolidin hàbits alimentaris (ús d’estris, menjar de tot, normes de convivència, hàbits higiènics, etc.), alhora s’educa en valors com la convivència i el respecte i es fomenta l’autonomia, atenent els ritmes individuals de cada alumne.
Més enllà de l’àpat, fora del menjador, l’equip de monitors vetllarà per mantenir les mesures de prevenció de contagi de la mateixa manera que la resta de jornada escolar, i es dinamitzarà aquest temps amb propostes d’activitats.
Durant la durada dels casals de bon dia i tarda i del temps de lleure del migdia es seguiran estrictament els protocols de prevenció de contagi (distanciament, grups estables, rentat de mans, desinfecció, mascareta en cas necessàri,etc.).
Pel que fa a les extraescolars que tradicionalment s’han realitzat a l’escola durant aquest espai del migdia es mantindrà l’oferta d’aquestes sempre que es compleixi un número mínim d’inscripcions PER GRUP ESTABLE (aquest mínim el determina sempre l’empresa que ofereix el servei). Només es podran fer extraescolars si els nens i nenes es queden a dinar per tal d’evitar entrades i sortides que incrementin el risc de contagi.
Per la mateixa raó s’ha cregut convenient eliminar el casal del migdia.
Enguany plantegem l’ús del servei de bon dia i de menjador com una solució a tenir molt en compte per part de les famílies que puguin tenir dificultats amb la conciliació familiar, amb les entrades i sortides esglaonades, o altres eventualitats.


Servei de menjador :

Pel bon funcionament del menjador escolar, i dins de les circumstàncies excepcionals que estem vivint, aquest any el menjador de l’escola es distribuirà en dos torns complerts, i seguint la mateixa organització de l’escola, per grups estables. D’aquesta manera els dos pilars de control de la pandèmia, que són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, estaran més controlats.
A l’escola hi ha dos espais habilitats com a menjador: el menjador de l’edifici d’educació primària i el menjador de l’edifici d’educació infantil. Els horaris d’àpats d’aquest curs s’han organitzat per grups estables, prioritzant els alumnes d’infantil, primer i segon en el primer torn, i els de tercer a sisè al segon torn.

En el cas que no es puguin complir rigorosament les mesures de distanciament per la prevenció de contagi entre dels nens i nenes, es farà ús de les tres aules del hall d’infantil com a menjador per tal de garantir la distància de seguretat dels alumnes i el manteniment dels grups estables de convivència.
Aquest any s’ha eliminat de manera temporal el tovalló de roba a l’hora del menjador per l’alta probabilitat de contagi que pot comportar. De moment es farà ús de tovallons de paper proporcionats per l’AMIPA, fins que les condicions de contagi de COVID disminueixin. Per la mateixa raó s’ha cregut convenient eliminar la migdiada dels infants de P3.


UNITAT DE CRITERI – COMUNITAT EDUCATIVA :


Totes les mesures que s’exposen en aquest document han estat consensuades i validades amb la direcció de l’escola. TOTS JUNTS FEM ESCOLA! Ara més que mai, hem d’anar tots a una. Malgrat les molèsties, inconvenients i dificultats, tots i totes volem una escola segura pels nostres infants i evitar que s’hagin d’aplicar mesures més restrictives.

LA RESPONSABILITAT ÉS DE TOTS. ENS EN SORTIREM!

CANALS DE CONTACTE:


Si voleu comentar aspectes referents al menjador o casals de l’AMIPA del vostre fill/a podeu contactar o concertar hora amb la coordinadora del menjador de dilluns a divendres de 9 a 12h a través dels següents canals:

NOEMÍ ROSET
Telèfon i WhatsApp 618 50 15 94
Correu electrònic coordinador@amipaentorn.ca