BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

 

Fitxa-inscripció-AFA-21-22

Descarregar Butlleta D’inscripció

Servei de casal
-Es consideren alumnes fixes sempre que es quedin un dia a la setmana, sempre i
quan aquest sigui el mateix (per exemple, cada dilluns).
El preu dels casals del curs 2020/2021 és el següent:

  • Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent.
  • En cas d’infants que hi participin de manera esporàdica, hauran d’efectuar el pagament a través de transferència bancària, no s’admetran pagaments en efectiu. A petició de les famílies interessades es podrà fer un sol pagament mensual a través de transferència bancària o domiciliant rebut.