BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Descarregar Butlleta D’inscripció

PAGAMENT

Servei de menjador

  • Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent.
  • Els/les alumnes que facin un ús esporàdic del menjador hauran de comprar els tiquets de menjador a la finestreta de l’auleta, horari de 9h a 16.30h de dilluns a dijous. I els divendres de 9h a 15h. –> (Els tiquets es donaran al/la mestre/a el mateix dia que es quedin a dinar, a les nou del matí.)

Servei de menjador–> Es consideren alumnes fixes si, com a mínim, es queden tres dies a la setmana, aquets tres dies han de ser els mateixos cada setmana (segons marca la normativa de la Generalitat de Catalunya).

*El preu del menjador escolar és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal de cuina i monitoratge, assegurances, parament de la taula, combustible, etc. Aquest preu es revisa anualment segons la variació de l’IPC i s’ajusta a la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya.

Servei de casal –> Es consideren alumnes fixes sempre que es quedin un dia a la setmana, sempre i quan aquest sigui el mateix (per exemple, cada dilluns).

* El preu dels casals del curs 2023/2024

PAGAMENT

Servei de casal

Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent.

En cas d’infants que hi participin de manera esporàdica, hauran d’efectuar el pagament a través de transferència bancària, no s’admetran pagaments en efectiu. A petició de les famílies interessades es podrà fer un sol pagament mensual a través de transferència bancària o domiciliant rebut.

INSCRIPCIO-MENJADOR-23-24