BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Descarregar Butlleta D’inscripció

PAGAMENT

Servei de menjador

  • Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent.
  • Els/les alumnes que facin un ús esporàdic del menjador hauran de comprar els tiquets de menjador a la finestreta de l’auleta, horari de 9h a 16.30h de dilluns a dijous. I els divendres de 9h a 15h. –> (Els tiquets es donaran al/la mestre/a el mateix dia que es quedin a dinar, a les nou del matí.)

Servei de menjador–> Es consideren alumnes fixes si, com a mínim, es queden tres dies a la setmana, aquets tres dies han de ser els mateixos cada setmana (segons marca la normativa de la Generalitat de Catalunya).

*El preu del menjador escolar és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal de cuina i monitoratge, assegurances, parament de la taula, combustible, etc. Aquest preu es revisa anualment segons la variació de l’IPC i s’ajusta a la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya.

Servei de casal –> Es consideren alumnes fixes sempre que es quedin un dia a la setmana, sempre i quan aquest sigui el mateix (per exemple, cada dilluns).

* El preu dels casals del curs 2022/2023

PAGAMENT

Servei de casal

  • Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent.
  • En cas d’infants que hi participin de manera esporàdica, hauran d’efectuar el pagament a través de transferència bancària, no s’admetran pagaments en efectiu. A petició de les famílies interessades es podrà fer un sol pagament mensual a través de transferència bancària o domiciliant rebut.
INSCRIPCIÓ-MENJADOR-22-23-5