LLIBRES I BIBLIOTECA

photo-1455884981818-54cb785db6fc

Des de l’AMIPA es participa en l’organització de la biblioteca escolar, amb l’aportació de llibres i material audivisual i tot allò que faci falta per proporcionar un bon servei i perquè els nens i nenes disposin d’un lloc per llegir, fer treballs, etc.
A més, gràcies a la col·laboració de l’AMIPA i l’Escola disposem d’una bibliotecària a l’escola que ens permet obrir la biblioteca escolar:
Horari: de 12.30 a 15.00 (excepte els dilluns). Es mantindrà el préstec de llibres i de vídeos.
Pels alumnes de menjador l’horari de biblioteca (llegir, fer deures) és de 12:30 a 15.00 cada dia excepte el dilluns.
La bibliotecària és la Sra. CATERINA SERRANO SAGUÉ.
Aquesta comissió també s’encarrega de gestionar una proposta per a les famílies per a fer la compra dels llibres de text escolars de cada curs.

llibres@afaentorn.cat

photo-1424115087662-5845efc6b366