LLIBRES

La comissió de llibres s’encarrega de gestionar una proposta econòmica per a la compra dels llibres de text escolars i el material escolar. 

En segon, lloc s’ocupa de coordinar l’elaboració de l’agenda escolar tenint en compte les necessitats informatives de l’escola l’entorn i també les necessitats informatives de l’AFA i de les famílies. La confecció de la portada i contraportada es realitza amb la participació dels alumnes de l’escola.  

photo-1424115087662-5845efc6b366