LLIBRES

La comissió de llibres s’encarrega de gestionar una proposta econòmica per a la compra dels llibres de text escolars i el material escolar.

En segon, lloc s’ocupa de coordinar l’elaboració de l’agenda escolar tenint en compte les necessitats informatives de l’escola l’entorn i també les necessitats informatives de l’AFA i de les famílies. La confecció de la portada i contraportada es realitza amb la participació de l’alumnat de l’escola.

Agenda actual (portada)          Agenda actual (contraportada)                                            Agendes dels cursos anteriors

photo-1424115087662-5845efc6b366