REVISTA

captura-de-pantalla-2016-09-21-a-las-23-31-11

Es treballa en col·laboració amb la comissió de revista de l’Escola l’Entorn per elaborar conjuntament una revista al llarg del curs. Des de fa uns cursos es va aconseguir unir treball i recursos de l’escola i l’AFA. Aquest treball cooperatiu ens permet donar un enfocament més global de les activitats que duem a
terme uns i altres amb els mateixos protagonistes: els nostres fills i filles. “La Pissarra” ja ha vist la llum en més de 22 ocasions, amb un resultat, creiem,que molt satisfactori. En ella hi podeu trobar les activitats que es desenvolupen a l’escola (sortides, treballs, participació en concursos, etc.), així com aquelles que l’AFA organitza. També hi ha un espai obert a la participació de qualsevol de vosaltres, pares i mares.

revista@afaentorn.cat