MENJADOR

cropped-photo-1471193945509-9ad0617afabf-1.jpg

 

Aquesta comissió gestiona íntegrament el menjador escolar per donar la  màxima qualitat a tots els alumnes (contractació de personal, elaboració dels menús, proveïdors,…). Des de l’AFA s’està treballant per oferir un servei de menjador apostant per productes i proveïdors de proximitat i de qualitat.

El menjador escolar comença el 13 de setembre de 2021 i finalitzarà el 22 de juny de 2022. Les persones contractades per l’AFA responsables d’aquest servei són:
Coordinadora Sra. Laura Rodríguez
Cuineres Sra. Ester Estany Matamala
Sra. Rosa Ferres Verges.

Hi haurà dos torns de menjador: un pels més petits de P3 a 2n, i un pels més grans de 3r a 6è. Els alumnes de P3, P4 i P5 utilitzaran el menjador de l’edifici d’Educació Infantil al primer torn, alhora en el menjador de l’Edifici de Primària estaran menjant 1r i 2n. Els alumnes de 3r i 4art dinaran al segon torn a l’Edifici d’Educació Infantil i cicle superior el menjador de Primària també durant el segon torn.

Normativa:
Per fer ús d’aquests serveis cal omplir la butlleta d’inscripció de l’AFA (que s’adjunta a continuació) i estar al corrent de pagament de la quota de soci de l’AFA (35€/curs per família). Si heu comprat els llibres, a través d’Arxifesta aquesta quota en principi ja s’ha pagat amb la compra. En cas contrari, es pot domiciliar el setembre o fer un ingrés al número de compte de l’AFA (consultar amb la coordinadora).

Cal entregar el full d’inscripció a través del correu: coordinador@amipaentorn.cat, per whatsapp (618501594) o a l’escola amb totes les dades degudament omplertes i firmades per tots els tutors, tant si és fix o eventual.

En cas de canvis en els dies de menjador o casals:
1. Canvi permanent: Per realitzar canvis permanents cal tornar a presentar la butlleta abans del dia 25 abans del mes anterior al canvi.
Els dies informats en aquesta inscripció seran els que es tindran en compte per fer el cobrament.

2. Canvi puntual: Per realitzar canvis puntuals d’alguna setmana s’han de notificar via mail o WhasApp a la coordinadora 48h abans, en cas contrari es cobrarà el menú igualment.

3. Canvi imprevist: Per causes de força major (entès com a fet que no es pot evitar i tampoc es pot preveure) Cal avisar a la coordinadora via mail o WhasApp abans de les 11h del matí, en cas contrari es cobrarà el menú igualment.

TARIFES
Pel que fa a les tarifes dels serveis de l’AFA, els infants poden tenir consideració de fix, eventual (per banc) o esporàdic (tiquet), segons els següents criteris:

Servei de menjador:
-Es consideren alumnes fixes si, com a mínim, es queden tres dies a la setmana, aquets tres dies han de ser els mateixos cada setmana (segons marca la normativa de la Generalitat de Catalunya). El preu dels menús del curs 2021/2022 és el següent:

*El preu del menjador escolar és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal de cuina i monitoratge, assegurances, parament de la taula, combustible, etc.
Aquest preu es revisa anualment segons la variació de l’IPC i s’ajusta a la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya.

Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent. Els/les alumnes que facin un ús esporàdic del menjador hauran de comprar els tiquets de menjador a la finestreta de l’auleta, horari de 9h a 16.30h de dilluns a dijous.
– Els tiquets es donaran al/la mestre/a el mateix dia que es quedin a dinar, a les nou del matí.

ORGANITZACIÓ – MESURES DE PREVENCIÓ DE CONTAGI DE LA COVID-19 :

Pel bon funcionament del menjador escolar, i dins de les circumstàncies excepcionals que estem vivint, el menjador de l’escola es distribuirà en dos torns complerts, i seguint la mateixa organització de l’escola, per grups estables. D’aquesta manera els dos pilars de control de la pandèmia, que són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, estaran més controlats.

A l’escola hi ha dos espais habilitats com a menjador: el menjador de l’edifici d’educació primària i el menjador de l’edifici d’educació infantil. Els horaris d’àpats d’aquest curs s’han organitzat per grups estables, prioritzant els alumnes d’infantil, primer i segon de primària en el primer torn, i
els de tercer a sisè de primària al segon torn.

En el cas que no es puguin complir rigorosament les mesures de distanciament per la prevenció de contagi entre dels nens i nenes, es farà ús de les tres aules del hall d’infantil com a menjador per tal de garantir la distància de seguretat dels alumnes i el manteniment dels grups estables de convivència.Aquest any recuperem el tovalló de roba per els/les alumnes d’infantil, on disposaran d’un espai per deixar-los sense haver de barrejar els tovallons.

En canvi els/les alumnes de primària seguiran amb els tovallons de paper proporcionats per l’AFA, fins que les condicions de contagi de COVID disminueixin.

 

menjador@afaentorn.cat