MENJADOR

cropped-photo-1471193945509-9ad0617afabf-1.jpg

 

Aquesta comissió s’ocupa de gestionar íntegrament el menjador escolar per donar la  màxima qualitat a tots els i les alumnes: contractació de personal, elaboració dels menús, proveïdors, etc.

Equip

Les persones contractades per l’AFA responsables d’aquest servei són:

Coordinadora: Sra. Laura Rodríguez

Cuineres: Sra. Ester Estany Matamala i Sra. Rosa Ferres Verges.
Equip de monitoratge: 12 monitors/es

Dates, torns i horaris

El menjador escolar comença el 5 de setembre de 2022 i finalitza el 22 de juny de 2023. 

Pel bon funcionament del menjador escolar, el menjador de l’escola es distribuirà en dos torns complerts.

–> Recordeu que al menjador de l’escola funcionem amb el tovalló de roba per els/les alumnes on disposaran d’un espai per deixar-los sense haver de barrejar els tovallons.

Normativa d’inscripcions i canvis

Per fer ús d’aquests serveis cal estar al corrent del pagament de la quota de soci de l’AFA (40€/curs per família). Les famílies que han comprat els llibres a través l’AFA aquesta quota en principi ja quedarà pagada amb la compra. En cas contrari, es pot domiciliar el setembre amb el primer rebut de menjador o fer un ingrés al número de compte de l’AFA (consultar amb la coordinadora).

Inscripció

Per inscriure un infant al servei de menjador cal omplir la butlleta d’inscripció de l’AFA i entregar-la per algun d’aquests mitjans:

  1. a través del correu: coordinacio@afaentorn.cat 
  2. per WhatsApp (618501594) 
  3. presencialment, a l’escola (a la finestreta de l’AFA)

Tant si es fa un ús fix o eventual del menjador escolar, les butlletes han d’estar degudament omplertes amb totes les dades i signades.

Canvis

  1. Canvi permanent: Per realitzar canvis permanents cal tornar a presentar la butlleta abans del dia 25 del mes anterior al canvi. Els dies marcats en aquesta inscripció seran els que es tindran en compte per fer el cobrament.
  2. Canvi puntual: Per realitzar canvis puntuals d’alguna setmana s’han de notificar via mail o WhatsApp a la coordinadora 48h abans, en cas contrari es cobrarà el menú igualment.
  3. Canvi imprevist: Per causes de força major (entès com a fet que no es pot evitar i tampoc es pot preveure) cal avisar a la coordinadora via mail o WhatsApp abans de les 11h del matí, en cas contrari es cobrarà el menú igualment.

Tarifes

Pel que fa a les tarifes dels serveis de l’AFA, els infants poden tenir consideració de fix, eventual (per banc) o esporàdic (tiquet). Segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, es consideren alumnes fixes els que es queden a dinar, com a mínim, tres dies a la setmana, sempre els mateixos. Els infants que estan inscrits per a quedar-se a dinar menys de tres dies, són considerats eventuals.

Els preus dels menús pel curs 2022/2023 és el següent:

 

Les famílies que han presentat butlleta d’inscripció (inscrits fixes o eventuals) pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent

El preu del menjador escolar és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal de cuina i monitoratge, assegurances, parament de la taula, combustible, etc. Aquest preu es revisa anualment segons la variació de l’IPC i s’ajusta a la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya.

Ús esporàdic del menjador (tiquets)

Per fer un ús esporàdic del menjador cal comprar els tiquets de menjador a la finestreta de l’auleta, en horari de 9h a 16.30h de dilluns a dijous. Els tiquets s’han de portar el mateix dia que es quedin a dinar, a les 9h del matí. 

A partir del mes de Gener els tiquets de menjador es pagaran amb targeta a la finestreta de l’auleta (coordinadora).

Menús

Des de l’AFA apostem per un servei de menjador amb productes i proveïdors de proximitat i qualitat. La comissió de menjador s’ocupa de l’elaboració dels menús, seguint les directives de la Generalitat de Catalunya, publicades a la guia per a famílies i escoles: L’alimentació saludable en l’etapa escolar.

logo_PReME300px

Informe PReME (programa de valoració de menús escolars)

La Generalitat de Catalunya revisa cada dos anys la programació dels menús escolars. En aquest enllaç [posar enllaç] podeu descarregar-vos la valoració que va fer de la programació del mes de novembre del curs 2020-21.

En aquest informe es valoren positivament alguns aspectes de les nostres planificacions de menjador, com ara la presència diària d’hortalisses i verdures, les postres de fruita fresca 4 dies a la setmana. Marca en canvi com a possibilitat de millora l’augment de segons plats basats en proteïna vegetal i la reducció de la presència de carn vermella. 

En aquest sentit, la comissió de menjador es compromet a fer una adaptació progressiva dels menús durant el segon trimestre del curs 2021-22, amb l’objectiu adequar-nos completament a aquestes directives de cara al tercer trimestre.

 

Mesures de prevenció de contagi de la Covid-19

Pel bon funcionament del menjador escolar, i dins de les circumstàncies excepcionals que estem vivint, el menjador de l’escola es distribuirà en dos torns complets i, seguint la mateixa organització de l’escola, per grups estables. D’aquesta manera els dos pilars de control de la pandèmia, que són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, estaran més controlats.

A l’escola hi ha dos espais habilitats com a menjador: el menjador de l’edifici d’educació primària i el menjador de l’edifici d’educació infantil. Els horaris d’àpats d’aquest curs s’han organitzat per grups estables, prioritzant els alumnes d’infantil, primer i segon de primària en el primer torn, i els de tercer a sisè de primària al segon torn.

En  cas que no es puguin complir rigorosament les mesures de distanciament per la prevenció de contagi entre els infants, es farà ús de les tres aules del hall d’infantil com a menjador per tal de garantir la distància de seguretat entre  alumnes i el manteniment dels grups estables de convivència. 

Els i les alumnes porten un tovalló de roba el dilluns i es torna a casa el divendres, per rentar. Al curs passat, com a mesura preventiva, es van retirar. Aquest curs, hem tornat a recuperar els tovallons de roba a infantil i els volem anar recuperant a primària.

Contacte

Per qualsevol tema relacionat amb el servei de menjador, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a: 

 
menjador@afaentorn.cat