MENJADOR

cropped-photo-1471193945509-9ad0617afabf-1.jpg

 

La comissió de menjador s’ocupa de gestionar íntegrament el menjador escolar per oferir un servei de  màxima qualitat: contractació de personal, elaboració dels menús, gestió dels proveïdors, etc.

 

Equip

Les persones contractades per l’AFA responsables d’aquest servei són:

Coordinadora: Sra. Laia Sala

Equip de cuina: Sra. Ester Estany Matamala i Sra. Rosa Ferres Verges i Sra. Antònia Casas

Equip de monitors: 11 monitors/es contractats directament per l’AFA.

 

Dates, torns i horaris

El menjador escolar comença el 6 de setembre de 2023 i finalitza el 21 de juny de 2023. 

Pel bon funcionament del menjador escolar, el menjador de l’escola es distribueix en dos torns complerts.

Al menjador de l’escola fem servir tovalló de roba.  Els i les alumnes disposen d’un espai per deixar els tovallons dins dels seus sarronets.

Normativa d’inscripcions i canvis

Per fer ús d’aquest servei cal estar al corrent del pagament de la quota de soci de l’AFA (40€/curs per família). Les famílies que han comprat els llibres a través l’AFA en principi ja han pagat aquesta quota amb la compra. En cas contrari, es pot domiciliar amb el primer rebut de menjador o fer un ingrés al número de compte de l’AFA (consulteu-ho amb la coordinadora).

Inscripció

Per inscriure un infant al servei de menjador cal omplir la butlleta d’inscripció de l’AFA i entregar-la per algun d’aquests mitjans:

  1. a través del correu electrònic: coordinacio@afaentorn.cat 
  2. per WhatsApp (618501594) 
  3. presencialment, a l’escola (a la finestreta de l’AFA)

Tant si es fa un ús fix o eventual del menjador escolar, les butlletes han d’estar degudament omplertes amb totes les dades i signades.

Canvis

  1. Canvi permanent: Per realitzar canvis permanents cal tornar a presentar la butlleta abans del dia 25 del mes anterior al canvi. Els dies marcats en aquesta inscripció seran els que es tindran en compte per fer el cobrament.
  2. Canvi puntual: Per realitzar canvis puntuals d’alguna setmana s’han de notificar via mail o WhatsApp a la coordinadora 48h abans, en cas contrari es cobrarà el menú igualment.
  3. Canvi imprevist: Per causes de força major (entès com a fet que no es pot evitar ni tampoc es pot preveure) cal avisar a la coordinadora via mail o WhatsApp abans de les 11h del matí, en cas contrari es cobrarà el menú igualment.

Tarifes

Pel que fa a les tarifes dels serveis de l’AFA, els infants poden tenir consideració de fix, eventual (per banc) o esporàdic (tiquet). Segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, es consideren alumnes fixes els que es queden a dinar, com a mínim, tres dies a la setmana, sempre els mateixos. Els infants que estan inscrits per a quedar-se a dinar menys de tres dies són considerats eventuals.

El preu del menjador escolar és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal de cuina i monitoratge, assegurances, parament de la taula, subministraments, etc. Aquest preu es revisa anualment segons la variació de l’IPC i s’ajusta a la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya.

Els preus dels menús pel curs 2023/2024 són els següents:

 

 

Les famílies que han presentat butlleta d’inscripció (inscrits fixos o eventuals) paguen mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent. 

 

Ús esporàdic del menjador (tiquets)

Per fer un ús esporàdic del menjador cal comprar els tiquets de menjador a la finestreta de l’auleta, en horari de 9h a 16.30h de dilluns a dijous. El pagament es fa amb targeta a la coordinadora, NO S’ACCEPTA EFECTIU. Els infants han de portar el tiquet el mateix dia que es quedin a dinar, a les 9h del matí. 

Menús

Des de l’AFA apostem per un servei de menjador amb productes i proveïdors de proximitat i qualitat, seguint les directives de la Generalitat de Catalunya, publicades a la guia per a famílies i escoles: L’alimentació saludable en l’etapa escolar.

Des del curs 2022/2023 hem encarregat l’elaboració dels menús a la nutricionista Marta Expósito. Aquí trobareu l’enllaç a tots els menús del curs i als materials de la xerrada “Els menús de l’Escola l’Entorn“.

Informe PReME (programa de valoració de menús escolars)

logo_PReME300px

La Generalitat de Catalunya revisa cada dos anys la programació dels menús escolars. En aquest enllaç  podeu descarregar-vos la valoració que va fer de la programació del mes de novembre del curs 2020-21.

En aquest informe es valoren positivament alguns aspectes de les nostres planificacions de menjador, com ara la presència diària d’hortalisses i verdures, les postres de fruita fresca 4 dies a la setmana. Marca en canvi com a possibilitat de millora l’augment de segons plats basats en proteïna vegetal i la reducció de la presència de carn vermella. 

 

Contacte

Per qualsevol tema relacionat amb el servei de menjador, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a: 

menjador@afaentorn.cat